Wat is Aware Parenting?

Aletha Solter, de grondlegster, omschrijft Aware Parenting als een opvoedingsfilosofie gebaseerd op de meest recente onderzoeken en inzichten op het gebied van de ontwikkeling van kinderen. Het is een paradigmaverschuiving in opvoeding, omdat het vele traditionele aannames over opvoeding in vraag stelt en generationele patronen doorbreekt, om voornamelijk in te zetten op de relatie tussen ouder en kind.

De 3 bouwstenen van Aware Parenting zijn:

Hechtingsbevorderend ouderschap

 • Natuurlijke geboorte en vroege binding aangaan
 • Veel fysiek contact
 • Langdurige borstvoeding op vraag van het kind
 • Directe aandacht voor huilen
 • Sensitieve afstemming op het kind

Democratische discipline

 • Geen straffen (ook geen time-out of artificiële consequenties)
 • Geen beloningen of omkopingen
 • Zoeken naar onderliggende noden en gevoelens
 • Woedemanagement voor ouders
 • Geweldloze conflicthantering

Herstel van stress en trauma

 • Erkenning van stress en trauma (en onderliggende noden) als voedingsbodem voor gedrags- en emotionele problemen
 • Nadruk op preventie van stress en trauma
 • Erkenning van het helende effect van huilen, spel en lachen in de context van een liefdevolle relatie met de ouders
 • Respectvol en empathisch ontvangen van de emoties van kinderen

Voor meer informatie over Aware Parenting van A. Solter, surf naar www.awareparenting.com

Persoonlijk voeg ik hier graag aan toe hoe Aware Parenting voor mij het meeste waarde brengt:

Aware Parenting is geen opvoedingsmethode, maar een manier van leven en denken. Het maakt de opvoeding voor me makkelijker, omdat het de twijfel weg neemt. Je vindt namelijk steeds houvast en kracht binnenin jezelf, in elke situatie. En dat geef je ook door aan je kind.

Deze filosofie gaat er bovendien vanuit dat een kind van nature goed is en weet wat het nodig heeft, en wij als ouder ons kind niet moeten vormen maar veeleer begeleiden in het proces dat opgroeien is.

Aware Parenting biedt geen technieken of strategieën over hoe je kinderen best opvoedt. Wel geeft Aware Parenting ontzettend waardevolle inzichten om dichtbij jezelf te blijven of terug te komen, en dat ook voor je kind. Daar is het vertrekpunt om voluit te gaan voor wat echt voelt. En dat is zo verrijkend, verwarmend en verbindend.

Copyright © 1994 by Aletha Solter. Dutch translation copyright © 2013 by Jürgen Peeters. Copied with permission from the Aware Parenting Institute.