Aanbod

Individueel Gesprek

In een individueel gesprek luister ik empathisch en met mijn volle aandacht naar jouw verhaal. Waar helpend, reik ik met veel plezier en passie inzichten aan vanuit Aware Parenting voor jouw specifieke situatie. Is dit iets wat jou deugd zou doen?

Ik kan meestal afspreken op vrijdagen. Gewoon even bellen kan natuurlijk ook. Meestal spreek ik dan liefst af op een moment na bedtijd van de kindjes.

Groeigroepjes (vanaf zomer 2021)

In een groeigroep bied ik je:

  • Veiligheid om helemaal jezelf te mogen zijn, en ook te mogen delen over die situaties waarin je niet de ouder was die je had willen zijn;
  • Empathie om de oordelen die je hebt over jezelf en/of over je kinderen te kunnen ombuigen naar verbinding;
  • Inzichten uit de 5 boeken van Aletha Solter gebundeld tot de essentie van Aware Parenting voor een houvast in elke situatie;
  • Bewustzijn over je groeiproces en wat je nodig hebt om de inzichten van Aware Parenting niet alleen te kennen maar ook spontaan te kunnen integreren in je leven als ouder;
  • Steun en erkenning vanuit het uitwisselen van verhalen met andere gelijkgestemde ouders / opvoeders.